Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełniając : Formularz odstąpienia od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: reklamacje@ancymon.com.pl 

Zwracaną rzecz wraz z oryginałem paragonu zwróć do nas niezwłocznie na adres: Sklep Ancymon ul. Wołyńska 7/5L, 35-505 Rzeszów , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Bez oryginału paragonu dołączonego do przesyłki zwrot nie będzie możliwy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności za zakupiony towar, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot użytku osobistego (smoczek, gryzak, butelki do karmienia oraz smoczki do butelek, skarpetki, opaski, chustki, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów). 
 • W której przedmiotem świadczenia są kosmetyki.
 • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia jest przedmiot, którego używanie wymaga zdjęcia blokady, usunięcia zabezpieczeń, jeżeli zostały one usunięte. 
 • W której nabyte przedmioty zostały przecenione lub pochodzą z wyprzedaży.
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: reklamacje@ancymon.com.pl lub drogą pocztową na adres ul. Wołyńska 7/5L, 35-505 Rzeszów.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

W przypadku złożenia reklamacji drogą mailową, w zgłoszeniu należy podać następujące informacje :

- Imię i nazwisko

- Adres korespondencyjny (niezbędny w przypadku wysyłki nowego produktu)

- Numer telefonu

- Adres e-mail

- Zdjęcie paragonu, lub potwierdzenie płatności w przypadku braku paragonu

- Krótki opis wady

- Zdjęcia produktu przedstawiające jego wadę, lub kilkusekundowy film jeśli na zdjęciu nie można uwiecznić wady

- Zdjęcie numeru seryjnego, jeśli produkt taki posiada

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Sklep Ancymon ul. Wołyńska 7/5L, 35-505 Rzeszów

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium